Stålbygg

Stålbygg

Tid er penger. Derfor gjelder det å få bygget opp så fort som mulig. Med bruk av stålrammekonstruksjon som den bærende del i bygget oppnås svært kort monteringstid. I konstruksjonen kan det settes inn kranskinner for løpekraner og kranbane for traverskran.

staalkon1

Stålkonstruksjonen som 2 eller 3 charnierrammer med en spennvidde på opptil 45 m, en sidehøyde opptil 16 m og takvinkel 2 - 45%

staalkon2

Fritthengende gittersperre med pendelsøyler med en spennvidde opptil 45 m, en sidehøyde opptil 20 m og takvinkel 2 - 15 %

staalkon3

Stålrammekonstruksjon for flerskipsbygninger

Våre stålkonstruksjoner leveres som standard med grunning med 40 my alkydprimer og 40 my alkydemalje i en av fire farger: Rød, grønn, blå eller grå.

Ønskes det spesiell overflatebehandling er dette selvsagt mulig.

Havnegata 62,  8663 Mosjøen  |  Tlf: 75 17 70 77  |  E-post: post@systemhall.no

© System Hall AS 2011

systemhall